Turkish

GÖREV BEYANI:

CGHR'nin görevi, soykırım ve kitlesel mezalim suçlarını anlamak ve önlemektir. Bunu yaparken, CGHR kritik önleme yaklaşımını benimser. Bir yandan, 21. yüzyılın en buyuk sorunlari olan soykırım, zulüm suçları ve buna bağlı müdahalelere neden olabilecek sorunlarini o da içine alan kritik insan hakları konularıyla uğraşıyoruz. Öte yandan, varsayımları yeniden düşünmek ve alternatif fikirler ve çözümler sunmak için kritik bir lens kullanıyoruz.